MENU

                                     

Negeri Kedah Darul Aman
Agensi Majlis Deaerah Bandar Baharu, 09800 Serdang
Nama Tuan Mohamad Subhi Bin Abdullah.,AMK.,BCK.
Jawatan Yang Dipertua
No. Telefon 04-4077264
No. Faks 04-4078873
E-mail [email protected]
Tarikh Mula Berkhidmat    14 Mei 2020 sehingga kini