MENU

Misi
Menjadikan Daerah Bandar Baharu sebagai sebuah Daerah Damai, Selamat dan Selesa melalui Penyediaan Perkhidmatan dan Pembangunan Yang Berkualiti serta menepati kehendak kerajaan dan seluruh warga di Daerah Bandar Baharu.

Visi
Sentiasa Merancang dan Memacu Pembangunan dengan penekanan utama terhadap Kesejahteraan Hidup dan Meningkatkan Kecemerlangan di dalam perkhidmatan