MENU

 

BAHAGIAN KESIHATAN DAN PELESENAN
BIL KRITERIA KPI TEMPOH MASA SASARAN (BARU)
1. Kelulusan Lesen Penjaja Kecil 9 hari
2. Kelulusan Lesen Iklan 14 hari
BAHAGIAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
BIL KRITERIA KPI TEMPOH MASA SASARAN (BARU)
1. Kelulusan Pindah Milik Pegangan 3 hari
BAHAGIAN KEWANGAN DAN AUDIT DALAM
BIL KRITERIA KPI TEMPOH MASA SASARAN (BARU)
1. Bersedia memberikan perkhidmatan yang berkesan dan cepat kepada pelanggan dalam tempoh 3 minit untuk satu transaksi di kaunter bayaran kecuali kes-kes bermasalah. 3 minit
2. Pembayaran semua bil, invois serta pesanan kerajaan. 14 hari
BAHAGIAN PERANCANGAN DAN BANGUNAN
BIL KRITERIA KPI TEMPOH MASA SASARAN (BARU)
1. Kelulusan Permit Bangunan Sementara 30 hari
2. Kelulusan Pelan Pindaan / Tambahan Bangunan 30 hari

 

 

Majlis Daerah Bandar Baharu akan berusaha dalam memberikan perkhidmatan yang cekap, tepat dan berkesan secara berterusan serta memberikan jaminan-jaminan berikut:

 

  • Sentiasa bersedia memberikan layanan terhadap sebarang permasalahan dengan segera, mesra dan bersopan.
  • Sentiasa berusaha dan mempertingkatkan kualiti perkhidmatan yang menjadi teras MDBB.
  • Sentiasa memastikan pembangunan membabitkan Projek Kerajaan dan Inisiatif Swasta /Individu dipantau melalui peraturan dan kawalan yang teratur dan berkesan.
  • Sentiasa mengutamakan aspek kesejahteraan hidup rakyat.