MENU
Sekolah No Telefon No Fax
Sek.Men.keb.Bandar Baharu 05-7167251 05-7167251
Sek.Men.keb.Permatang Kerat Telunjuk 04-4076800 04-4076800
Sek.Men.keb.Sg.Kechil Ilir 04-5937537 04-5937537
Sek.Men.keb.Sg.Kechil Ulu 05-7167798 05-7167798
Sek.Men.keb.Permatang Pasir 05-7171718 05-7171718
Smk Sultan Ahmad Tajuddin Jalan Permatang Pasir 34950 Bandar Baharu 6057161055 6057168976
SJK(C) Cheong Chen Bagan Samak 34950 Bandar Baharu 05-7168634 05-7168634
SJK(C) Kwang Hwa Bandar Baharu 34950 Bandar Baharu 05-7168160 05-7168160
Sk Permatang Pasir Kampung Permatang Pasir Bandar Baharu 6057171718 6057171718
Sjk(C) Cheong Chen Bagan Samak 34950 Bandar Baharu 6057168634 6057168634
Sk Bandar Baharu Jalan Bagan Samak 34950 Bandar Baharu 6057167251 6057167251
Sk.Permatang Kerat Telunjuk Permatang Kerat Telunjuk Bandar Baharu 6044076800 6044076800
Sk Sg Kechil Ilir Mukim Sungai Kechil Ilir 14390 Bandar Baharu 6045937537 6045937537
Sk Sungai Kechil Ulu Bagan Samak 34950 Bandar Baharu 6057167798 6057167798